Aibels trots op Grunn
weidevogels & de klokkenstoel in Oldekerk, schilderproject in de aula 14-07-2023

BOSDOUCHEN noemen de Japanners het: Shinrin-yoku. Het is daar net zo normaal als onze dagelijkse douche. Waarom is dat wandelingetje tussen de bomen zo populair in Japan en op veel andere plekken ter wereld? Groen doet iets met ons. Natuur om je heen is als een medicijn. Het maakt gezond en gelukkig. Het verminderd stress en depressie en geeft je meer energie. Ook is het goed voor je longen. De kleur groen doet ook denken aan nieuw leven, jong, fris en vers, en aan prilheid en natuurlijkheid. Het is ook de kleur van de hoop en de vrede. Een perfect onderwerp dus om een saaie muur van de school mee op te pimpen-wat we straks gaan doen- en jullie een gevoel van GELUK te geven.

Geluk hebben jullie in Groningen. Het is een echte weidevogelprovincie. Lekker veel groen dus. Een van de mooie dingen van deze provincie.  Aibels trots op Grunn dus.

Jaarlijks komen er verschillende soorten weidevogels in het voorjaar naar Groningen om nestjes te maken en jongen groot te brengen. De bekendste soort is de grutto, maar ook de kievit, tureluur, wulp, veldleeuwerik, scholekster, kluut en watersnip komen hier graag.

De Tureluur

Ook rondom Oldekerk zijn mooie weidelandschappen. Op het groen met bomen omzoomd kerkhof staat een houten klokkenstoel met gezwenkte kap; daarin eens een klok uit 1630. Deze klok werd geroofd en omgesmolten tijdens de tweede wereldoorlog. Na de oorlog werd er een nieuwe klok in gehangen. In 2000 is opnieuw een nieuwe klokkenstoel geplaatst. Restanten van de fundamenten van de kerk zijn na de opgravingen van 1998 blootgelegd. (bron)

 

     

De klokkentoren in Oldekerk met resten van de toren op de voorgrond en de contouren van de kerk, die daar eens stond op de achtergrond (aangegeven met keien).

 

Paardenbloemen, klaprozen, korenbloemen en madeliefjes in de wei.

kievit man in weide

gans

kluut

Wulp

de scholekster.


Over het schilderen en de schildering: 

 

 

 

Tips voor het schilderen:

  1. kijk goed naar je voorbeeld, welk deel van het werk ga je schilderen/ vervalsen? Wat zie je?
  2. voor iedere kleur een andere kwast, zo blijven de kleuren helder
  3. schilder eerst de grote vlakken zoals lucht, bomen, groen en planten in de lichtste kleur die je ziet. Daarna vul je de rest en de details met donkerdere kleuren in
  4. werk nat in nat m.a.w. je hoeft (meestal) niet te wachten tot de verf droog is

© Idee-Ontwerp-Uitvoering-Aanjager- WORKshops: Meg Mercx en Rob Verwer in opdracht van Kunst in de Aula

Meg Mercx en Rob Verwer  werken in hun atelier in Nijmegen, op locatie, in binnen- en buitenland. Hun werk is opgenomen in diverse particuliere en openbare collecties. Twee recente projecten zijn bijvoorbeeld de interactieve beeldengroep Blowin’ in the wind, die nu in Renesse staat. Deze verhaalt over plastic soup: Hoe gaat het eigenlijk met de vis op je bordje?

Scroll naar boven