Voorbereiding Expo Voormoeders
een (inter)actieve expositie over 200 jaar vrouwengeschiedenis

  

Voorbereidingen in mijn atelier interactieve expo:

V O O R M O E D E R S

over Zeven generaties vrouwen uit één familie in de lage landen 1830-2019

De emancipatiestrijd in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft in relatief korte tijd enorme veranderingen gebracht. In zijn en denken. Maar niet genoeg. En zeker niet voor iedereen. Dat moet anders. Het begint bij het begin. Het (h)erkennen van je geschiedenis. Juist onze stammoeders spelen daarin een cruciale rol. Deze expo gaat over  200 jaar vrouwengeschiedenis, de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van een vrouwenleven toen en nu. Vrijheid & gelijkheid is niet vanzelfsprekend. Maar dat zou het wel moeten zijn. Nu & in de toekomst. Voor jou- voor mij- voor iedereen.

Graag zetten wij onze ervaring als tentoonstellingsmakers in om eigenzinnige locatie kunst bij u in de aula te brengen. Onalledaagse kunst op een onalledaagse plek daar investeren we graag onze tijd en passie in.

 

 

voorbereiding kooirokken. De spanten aan de voor en achterzijde.

 

© Idee-Ontwerp-Uitvoering-Aanjager Kunst in de Aula: Meg Mercx & Rob Verwer

 

Scroll naar top